Aanmelden als bewoner voor het Mooi Leven Huis Bennekom

U heeft belangstelling voor het Mooi Leven Huis Bennekom als toekomstige woon- en leefomgeving voor uw zoon, dochter of andere verwant. Om de verdere uitwerking van onze plannen en om de samenwerking aan te kunnen gaan met een goede investeerder, hebben wij nu een beter inzicht nodig in het aantal toekomstige bewoners.

Voor alle duidelijkheid willen wij hier nog een keer aangeven wat het begrip ‘Mooi Leven Huis’ inhoudt:

“In een Mooi Leven Huis staat de familie centraal. Je eigen huis maar ook een gezamenlijke wereld. Ieder een thuis met de bereidheid om die wereld te delen: een rol krijgen in elkaars wereld. Waar het niet alleen gaat over anders willen zorgen maar ook om de dilemma’s die zich in elk leven afspelen. Het gaat om het aangaan van verbinding; het geven en nemen; het gehoord en gezien worden als kind, ouder, familie en professional: als mens dus. Omdat samen meer is dan alleen. Dat is Mooi Leven!”

De kernwaarden die hieruit voortvloeien zijn: uniciteit, respect, grenzen, veiligheid, verbondenheid en vrijheid.

Als u bovenstaande gedachte en kernwaarden van het Mooi Leven Huis Bennekom onderschrijft en graag samen met ons verder wilt werken aan de realisatie van een dergelijke woon- en leefomgeving voor uw verwant, willen wij u vragen het bijgevoegde aanmeldingsformulier in te vullen en te retourneren.

N.b. Met deze aanmelding is uw verwant nog niet verplicht om ook daadwerkelijk te gaan wonen in het Mooi Leven Huis Bennekom. Wel zal hij of zij, op volgorde van binnenkomst van de aanmelding, voorrang krijgen in het selectieproces voor toewijzing van een woning.

Indien u vragen heeft over de aanmelding, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Stichting Mooi Leven Huis Ede, Harry van de Kraats (telefoonnr.: 0318-624835) of via onze contactpagina.

Wij hopen dat we u hiermee voldoende hebben geïnformeerd en zien uw aanmelding met belangstelling tegemoet.

Aanmeldingsformulier

Is er een CIZ-indicatie?
Ja
Nee
Wilt u tevens gebruik maken van dagbesteding?
Ja
Nee
Weet ik nog niet
Heeft u een wettelijk vertegenwoordiger?
Ja
Nee

info@mooilevenhuisbennekom.nl