We zijn altijd op zoek naar nieuwe verbindingen.

Een Mooi Leven Huis is veel meer dan één huis. Het zijn eigenlijk 27 thuizen voor      27 gezinnen. Elk met een eigen gezinskarakter. Een 'thuis' dat iedere bewoner met zich meebrengt. In juli 2020 is het Mooi Leven Huis in Bennekom geopend. Een droom is werkelijkheid geworden. Het Mooi Leven Huis is al écht een Mooi Leven Thuis aan het worden, met dank aan de sponsoren van wie wij inmiddels al veel steun hebben mogen ontvangen. Hieronder zetten wij deze sponsoren in het licht en leggen een paar sponsoren uit wat hun reden is om het Mooi Leven Huis een warm hart toe te dragen. Wellicht ook voor u als lezer een inspiratie.

'Ik was gelijk gegrepen'

Een paar jaar geleden hoorde ik voor het eerst over het Mooi Leven Huis in Bennekom. Op de braderie van de Vlegeldag had deze stichting een stand, en bracht een groep vrijwilligers en de oprichters deze onder de aandacht. Onder andere met de slogan: “Een leven zoals wij dat zelf ook zouden willen leven”. Ze waren toen nog volop bezig met de bouw van het Mooi Leven Huis. Ook ik was toen volop bezig met de bouw van een nieuwe woning. En ik was gelijk gegrepen door deze slogan. Gewoon simpel: willen leven zoals ik dat ook zouden willen. Maar zo simpel is dat niet voor deze ouders en hun kinderen. Deze organisatie, vrijwilligers en ouders doen er alles aan om dit mogelijk te maken. Een huis voor hun kinderen waarin beperkingen niet in de weg staan om een mooi leven te hebben. Daarom steun ik het Mooi Leven Huis.

André Overeem Partner 4PS
 

Waarom hebben wij een bank aan MLH geschonken:

Toen we hoorden van het MLH dat deze bij ons om de hoek werd gebouwd zijn we ons erin gaan verdiepen. Het raakte ons dat er zoveel energie werd (en wordt) ingezet voor het initiatief van twee vaders om jongeren met een meervoudige beperking een eigen huis te bieden. We vonden dat we daar als buren wel een steentje, lees bankje, aan mochten bijdragen. Een bankje geeft immers de gelegenheid voor ontmoeten en dat is ook  waar het in het MLH om draait.

Tineke & André
www.hout-keramiek.nl 
 

Over particulier initiatief gesproken...

Min of meer toevallig kwam de Scheltus stiching op het spoor van het Mooi Leven Huis in Bennekom. Via Google verkregen wij veel informatie. Ouders van kinderen met ernstige beperkingen besloten de handen ineen te slaan en richtten de Stichting Mooi Leven Huis op met als doel een woonvoorziening te realiseren voor 27 jongeren. Hun uitgangspunt daarbij was: een eigen huis creëren voor hun kinderen, met een compleet netwerk rondom de bewoners - familie, vrijwilligers, professionals - om zo samen zorg te dragen voor een Mooi Leven (zoals zij dat zelf ook graag zouden willen leven). Het kostte de stiching 6 jaar maar het eindresultaat is in 1 woord prachtig. Tijdens een bezoek bewonderden wij het huis, dichtbij het centrum van Bennekom gelegen; een mooi pand, gezellig en adequaat ingericht met een heel mooi aangelegde tuin. Philadelphia verleent de professionele zorg, ouders en vrijwilligers zijn hierbij nauw betrokken om zo het ‘thuis’ van de jongeren te kunnen ‘verhuizen’ naar het Mooi Leven Huis.
De Scheltus stichting ondersteunt hulpbehoevende kinderen/jongeren en heeft het Mooi Leven Huis omarmd door een bedrag beschikbaar te stellen voor de inrichting. Hopelijk zullen andere fondsen/stichtingen ons voorbeeld volgen!

'Een warme relatie'

Wat ooit begon met een spontane vraag heeft uiteindelijk geleid tot een warme relatie met de initiatiefnemers van het Mooi Leven Huis.
 
De eerste vraag was of wij mee wilden denken met een ontwerp voor de buitenruimte. De toelichting die daar op volgde was hartverwarmend. Een initiatief van bezorgde ouders die op eigen houtje een specifieke woonvorm met dagbesteding wilden realiseren, daar zeg je geen nee tegen.
 
We hebben één van onze adviseurs gekoppeld aan een oudercommissie die zich gezamenlijk zijn gaan buigen over de inrichting van de tuin. Tevens hebben we een tuinarchitect aan laten sluiten, de ontwerpuren hebben we gesponsord. Dat hebben we gedaan omdat dit initiatief prima paste in ons sociaal sponsorbeleid. In tegenstelling tot andere sponsoraanvragen waarbij het vaak gaat om het overmaken van een bedrag was dit een hulpvraag waarbij we heel gericht en concreet een bijdrage konden leveren, niet met geld maar met kennis.
 
Op deze manier zijn we vanaf het eerste uur betrokken geweest bij alle ontwikkelingen die met de realisatie van het Mooi Leven Huis te maken hadden. Dit traject gaf wederzijds veel vertrouwen en we hebben uiteindelijk passende afspraken kunnen maken over de realisatie.
Voorwaarde was dat hierbij de inzet van vrijwilligers meegenomen moest worden onder begeleiding van een professionele hovenier.
 
De bundeling van krachten (en kennis) heeft uiteindelijk geleid tot een prachtige buitenruimte.
Samen sta je sterk en daar was hier zeker sprake van, onze inbreng op het gebied van vaktechnische kennis en de ouders die ons meenamen in de wereld van zorg- en hulpbehoeftige medemensen met alle beperkingen en gevoeligheden die daar bij horen. Een verrijking om zo samen te werken.
 

Om u een beetje een idee te geven waarmee u ons zou kunnen sponsoren, vindt u op de volgende pagina een link naar ons sponsorboek. Klik hier voor de pagina "Het sponsorboek".

QR code

Donaties zijn welkom!

info@mooilevenhuisbennekom.nl