Nieuwsoverzicht

Vlegeldag bij het Mooi Leven Huis 

augustus 2020

In augustus wordt in Bennekom elk jaar een Vlegeldag georganiseerd. Dit jaar kon dat vanwege Corona niet doorgaan. Jammer voor alle bewoners van het Mooi Leven Huis. Maar één van de medewerkers van het Mooi Leven Huis, Nicole, organiseerde op deze dag een eigen mini-Vlegeldag voor de bewoners. Nicole plaatste een oproep op Facebook met de vraag of er iemand was die met een tractor bij het Mooi Leven Huis wilde komen. En met succes. Het was tevens de eerste activiteit in het kader van de dagbesteding van de bewoners, het zogenaamde VonQelen.
Nicole: “ik werd er zo blij van, we VonQelen nog even na!”
Er kwamen twee mannen met een tractor uit Zetten. Alles moest uiteraard Corona-proef. De mannen met de tractoren bleven op afstand van de bewoners en van de medewerkers.
Om voor alle bewoners een VonQuel-Vlegeldag te maken, gingen de bewoners per 3 naar buiten. Voelen, kijken, horen, ruiken, gas geven en zelfs de toerenteller zien draaien, waren prachtige ervaringen. Iedereen had een rode zakdoek om. Nicole zelf was in mooie boeren kledij. Ze is zelf dol op Vlegeldag en de oud Lunterse dag. Een stukje geschiedenis uit deze omgeving wat de meeste bewoners van het Mooi Leven Huis niet kennen, maar wat ze graag met ze wilde delen. Vlegeldag wordt altijd gevierd in de laatste week van augustus. Boeren haalden dan tarwe van het land. Met een vlegel werd het koren plat geslagen. Daarna was er een boeren maaltijd en er werd feest gevierd omdat de oogst was binnen gehaald. Ook onze bewoners hebben genoten, heerlijk gegeten en geVonQeld.

Sleutels van de groepen Bos en Weiland uitgereikt aan de bewoners

20 mei 2020

Op woensdag 20 mei hebben de eerste bewoners van het Mooi Leven Huis de sleutel van hun studio ontvangen. Vanwege de Coronacrisis was het niet mogelijk om hier een gezamenlijk en feestelijk moment van te maken, maar de medewerkers waren er toch in geslaagd om hier voor de ouders en bewoners een persoonlijk en bijzonder moment van te maken.
 
Vanwege intelligente lock down van de afgelopen twee maanden is de start van de bewoning van het Mooi Leven Huis een maand uitgesteld en starten en in juli maar twee van de drie groepen. De groepen ‘Bos’ en ‘Weiland’ hebben nu hun sleutel ontvangen. Een deel van de bewoners was zelf aanwezig om de sleutel in ontvangst te nemen en konden daarna het lint voor hun studio doorknippen. Zij waren heel erg enthousiast en blij met hun nieuwe huis. De gezinnen van deze twee groepen kunnen nu aan de slag met klussen en inrichting van de studio.
 
De groep ‘Heide’ gaat in september wonen en zij ontvangen ook hun sleutel een aantal weken daarvoor. Ook voor hen zal er straks een warm welkom zijn. Misschien nog wel een beetje extra omdat hun ‘buren’ er dan ook zijn om hun te verwelkomen. De komende weken is er nog veel doen en er moet nog steeds rekening gehouden worden met het Coronavirus. Het enthousiasme van de nieuwe bewoners en medewerkers zorgt ervoor dat we deze uitdagingen samen aan kunnen. Dat is Mooi Leven.

Weer nieuwe medewerkers gestart

2 mei 2020

Op 1 mei zijn er 17 nieuwe medewerkers gestart. Zij gaan zich de komende weken voorbereiden op de komst van de bewoners. Allemaal van harte welkom in de Mooi Leven familie. Veel plezier en succes gewenst in jullie nieuwe job.

Eerste medewerkers gestart

1 april 2020

Op 1 april zijn de eerste professionele medewerkers gestart bij het Mooi Leven Huis in Bennekom. Zij gaan de komende weken als ‘Kwartiermakers’ aan de slag om samen met o.a. ouders en verzorgers de plannen voor wonen en zinvolle tijdsbesteding verder uit te werken. Dames van harte welkom in onze Mooi Leven familie.

Sleuteloverdracht 23 maart 2020

23 maart 2020

De bouw van het Mooi Leven Huis aan de Langhoven in Bennekom is gereed. Op maandag 23 maart heeft de eigenaar van het gebouw, De Wekerom B.V., de sleutels overgedragen aan de gebruikers, de stichting Mooi Leven Huis Ede en stichting Philadelphia Zorg. Een feestelijk moment wat helaas, vanwege de maatregelen rondom de Coronacrisis, maar met een beperkt groepje gevierd kon worden. De twee partijen gaan in het Mooi Leven Huis gezamenlijk zorgen voor een mooi leven voor de 27 toekomstige bewoners. Deze bewoners hebben allen een verstandelijke of meervoudige beperking en daarom 24/7 intensieve zorg en ondersteuning nodig. Het motto hierbij is “Een leven zoals wij dat zelf ook willen leven.” De gezinnen rondom de bewoners staan centraal en iedere bewoner heeft daarom straks de beschikking over een eigen studio, waar hij of zij familie en vrienden kan ontvangen. De komende twee maanden wordt gewerkt aan de inrichting en het interieur. Daarnaast wordt de aanleg van de tuin rondom het huis afgerond. Als de Coronacrisis niet te veel roet in het eten gooit, kunnen de bewoners half juni hun nieuwe woning betrekken.

Tuin en berging

februari 2020

Met het plaatsen van de raamkozijnen en de dubbele deuren is de afgelopen week de laatste hand gelegd aan de berging van het Mooi Leven Huis. De berging is mede mogelijk gemaakt door een belangrijke financiële bijdrage uit het coöperatiefonds van de Rabobank Vallei en Rijn.
De berging is geleverd door de Geldersche Houtbouw uit Kootwijkerbroek en zal o.a. gebruikt worden als stalling voor rolstoelfietsen. Daarnaast is er een overdekt zithoekje meegenomen in het ontwerp.
De aanleg van de tuin door de Koninklijke Ginkel groep uit Veenendaal vordert ook gestaag. Al het grondwerk en de bestrating is grotendeels gereed. Daarnaast zijn er ook al een aantal bomen geplant. De planten gaan we in de grond zetten tijdens de NL Doet op 14 maart a.s.

Ons belevingspad

5 oktober 2019

Wat een prachtige ochtend hebben we gehad, op zaterdag 28 september, met de Mooi Leven Wandeling van Coach Ingrid. We zijn sprakeloos vanwege het geweldige bedrag dat tevens gedoneerd is voor de belevingstuin bij het Mooi Leven Huis. Ingrid en alle anderen die hier aan meegewerkt hebben, super bedankt!
 
Ingrid van Veldhuizen werd dit voorjaar zorgverlener van Robbert. Hij is een van de nieuwe bewoners van het Mooi Leven Huis. Hij is meervoudig gehandicapt, want hij is doof, slechtziend en kan niet praten. Maar een aantal zintuigen werken wel heel goed. Om het belang van zintuigen aan te stippen, wil Ingrid graag een belevingspad creëren in de tuin van het Mooi Leven Huis Ede. Daarvoor organiseerde ze een sponsorwandeling.

Unieke samenwerkingsovereenkomst getekend!

15 maart 2019

Een nieuwe mijlpaal in de realisatie van het Mooi Leven Huis in Bennekom. Gisteren hebben Stichting Philadelphia Zorg en de Stichting Mooi Leven Huis Ede een unieke samenwerkingsovereenkomst getekend voor een gelijkwaardige samenwerking tussen professionele zorgmedewerkers van Philadelphia en ouders, verwanten en andere betrokkenen in het sociale netwerk van de toekomstige bewoners. Wij zijn heel blij met het onderlinge vertrouwen, die de inhoud van deze samenwerkingsovereenkomst uitstraalt.

Vlegeldag 2018: start van de acties rondom het Mooi leven Huis

22 augustus 2018

Vandaag hebben we een stand op de Vlegeldag in Bennekom. Pattiserie van Woerekom heeft de helft van een stand beschikbaar gesteld voor het Mooi Leven Huis. We starten met de actie om "stenen" te verkopen om geld in te zamelen voor de specifieke inrichting van het Mooi leven Huis. Om de bewoners zo nog meer een thuis gevoel te geven. De "stenen" kunnen worden gekocht voor 10 euro. Als dank krijgt u een certificaat en een cake, gebakken in de vorm van een steen. 

Mooi geschenk voor het Mooi Leven Huis

13 december 2017

In juli 2017 zijn we, via Dream or Donate, gestart met een inzamelactie voor een piano voor het Mooi Leven Huis. Inmiddels is er op deze actie € 450,-- euro binnen gekomen. Aan alle gulle gevers hartelijk dank. Tijdens de publiciteit rondom deze actie, kregen we van een lieve familie uit St. Michielsgestel een piano aangeboden. Wegens plaatsgebrek wilden zij de piano in de verkoop doen, maar toen ze onze actie langs zagen komen, besloten ze tot een schenking. Wij zijn er heel blij mee! Inmiddels hebben we de piano opgehaald. De binnengekomen donaties gebruiken we voor de kosten van het vervoer en voor het stemmen van piano de komende jaren. 

5e Informatieavond Mooi Leven Huis

9 november 2017

Inleiding

Op donderdagavond 2 november heeft de Stichting Mooi Leven Huis Ede in samenwerking met Nabij Netwerk een vijfde informatieavond georganiseerd over de realisatie van het Mooi Leven Huis voor 24 bewoners met een beperking. In totaal waren er 42 personen aanwezig op deze avond. Het programma voor de avond was als volgt samengesteld.

 • 19.30 – 20.00 Ontvangst
 • 20.00 – 20.45 Presentatie over de stand van zaken door Harry van de Kraats
 • 20.45 – 21.30 Presentatie door de werkgroepen
 • 21.30 – 22.00 Gelegenheid voor vragen en afsluiting

Stand van zaken

De laatste informatieavond was alweer een half jaar geleden maar in de tussentijd heeft het bestuur o.l.v. de interim-voorzitter Paul van Dalfsen niet stilgezeten. Er zijn op dit moment 26 aanmeldingen binnengekomen voor een plaats in het Mooi Leven Huis. Dit betekent dat er al gestart is met het opstellen van een wachtlijst. De werkgroepen ‘Verbinding Binnen’, ‘Verbinding Buiten’ en ‘Woonwereld’ zijn gestart met hun werkzaamheden.

Op 5 oktober jl. is een intentieovereenkomst voor de samenwerking met Philadelphia getekend. In deze overeenkomst is vastgelegd dat de Stichting Mooi Leven Huis Ede en Philadelphia de intentie hebben om te gaan samenwerken bij de realisatie van het Mooi Leven Huis. Bij deze samenwerking worden de visie en kernwaarden wederzijds ondersteund en gerespecteerd. Philadelphia zal optreden als zorgaanbieder binnen het Mooi Leven Huis en is daarmee ook werkgever voor het personeel. Tevens is afgesproken dat Philadelphia borg zal staan voor het leegstandsrisico. Het is de bedoeling dat uiterlijk 1 september 2018 een definitieve samenwerkingsovereenkomst gereed is.

De Belastingdienst heeft de Stichting Mooi Leven Huis Ede aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze status geeft o.a. gunstige belastingvoorwaarden voor de stichting en donateurs bij het doen van schenkingen.

Op 1 november jl. is er een gesprek geweest met de projectontwikkelaar dhr. Marten Kreeft van Ibrox projecten B.V. over de beoogde locatie van het Mooi Leven Huis aan de Langhoven. Dit was een constructief gesprek waaruit naar voren is gekomen dat het beschikbare budget voor huren voldoende is voor realisatie. Het concept Programma van Eisen (PvE) past voor wat betreft het deel wonen binnen het geplande bouwblok. Voor het deel dagbesteding zal nog gezocht moeten worden naar optimalisatie omdat het geplande oppervlak in het PvE op dit moment te groot is. De volgende stap is het z.s.m. tekenen van een intentie-huurovereenkomst.

Begin deze maand heeft het bestuur van de Stichting Mooi Leven Huis Ede het besluit genomen om de beoogde koers voor wat betreft de financiering van wonen en zorg te wijzigen. In plaats van sociale huur (Wajong uitkering i.c.m. huurtoeslag) en PGB, zal er 2 sprake zijn van een zogenaamd woon/zorg complex waar bewoners wonen op basis van zorg in natura (ZIN). Dit wel onder de absolute voorwaarde dat de kernwaarden van het Mooi Leven Huis overeind blijven. Dit besluit is met name genomen om de volgende redenen:

 1. Vanwege de samenstelling van de huidige groep aangemelde bewoners is de financiële ruimte voor wonen erg onzeker. Ongeveer 60% is in 2019 nog jonger dan 18 of 23 jaar en heeft daarom geen of slechts gedeeltelijk recht op een Wajong uitkering en huurtoeslag.
 2. De complexe zorgvraag van de aangemelde groep bewoners.
 3. De recente ontwikkelingen en publicaties in de media rond het PGB geven twijfels over het toekomstig beleid van Zorgkantoren bij wooninitiatieven, waarbij sprake is van één zorgaanbieder.
 4. Op basis van de besprekingen tot nu toe, is er het volle vertrouwen dat Philadelphia de stichting Mooi Leven Huis Ede (en daarmee ook bewoners en ouders) een gelijkwaardige positie wil geven binnen de beoogde samenwerking. Dit komt tot uiting in het geven van maximale openheid (o.a. transparantie over financiën) en we samen de ontdekkingsreis maken om het “Product van de toekomst (ouderinitiatief 2.0).” te realiseren

Ten slotte werd nog een impressie gegeven van een aantal portretfoto’s van Jade de Gooyer en Robbert Hardeman, die gemaakt zijn door Janny van de Vendel van Photo Janny. Zij heeft aangeboden om belangeloos van alle toekomstige bewoners een portret serie te maken.

Presentatie werkgroepen

Werkgroep Verbinding binnen

Jantien Sikkema en Paul van Dalfsen hebben een presentatie gegeven over de activiteiten van de werkgroep ‘Verbinding binnen’ tot nu toe. De presentatie werd ondersteund door een Mooi Leven Huis opgebouwd uit bouwblokken met de verschillende thema’s die gerelateerd zijn aan het aandachtsgebied van de werkgroep, het samenleven en samenwerken van bewoners, werknemers, ouders en vrijwilligers binnen het Mooi Leven Huis. De hoofdpunten uit hun presentatie waren:

 • Mooi leven step stones van individu naar verbinden voor ouders en medewerkers
 • Mooi leven step stones, wie is de bewoner;
  • Kennismaken met korte kaart;
 • Vervolgstappen werkgroep.

Werkgroep Verbinding buiten

Co de Gooyer en Hans Straus vertellen over de activiteiten van de werkgroep ‘Verbinding Buiten’. De werkgroep heeft al veel ideeën ontwikkelt om het contact op te bouwen met de omgeving van het Mooi Leven Huis en het werven van donateurs. Het wachten is op een definitieve ‘Go’ voor de locatie, voordat concreet invulling gegeven kan worden aan deze ideeën. Hans Straus benadrukt d.m.v. een grote advertentie poster, dat er nog behoefte is aan extra ouders en/of vrijwilligers om mee te gaan doen binnen deze werkgroep. 

Werkgroep Woonwereld

Erik Sikkema geeft een presentatie over de activiteiten van de werkgroep ‘Woonwereld’. In zijn presentatie heeft hij aandacht besteed aan de volgende punten:

 • Samenstelling en ondersteuning van de werkgroep;
 • De fase ‘Dromen’ over de bouw en inrichting van het huis;
 • Vaststellen van de eisen en wensen;
 • Rondkijken in andere huizen; •
 • Vaststellen en aanleveren van de benodigde vierkante meters;
 • Geplande activiteiten van de werkgroep de komende tijd.

Vragen tijdens de avond

 1. Hoe werkt ZIN, waar komt dit geld vandaan? Antwoord: Bij ZIN krijgt de zorgleverancier een vast bedrag per jaar voor iedere bewoner op basis van de zorgindicatie (ZZP). Het is de bedoeling dat de ouders/verzorgers via de Stichting Mooi Leven Huis Ede op een nog nader in te vullen wijze medezeggenschap gaan krijgen. Dat betekent dat er, geheel tegen de gewoonte in, volledige transparantie komt over de financiën. Voordelen die bereikt worden door bijv. inzet van het sociale netwerk (informele zorg), kunnen op een andere wijze ingezet worden binnen het Mooi Leven Huis.
 2. Koop je de zorg niet meer individueel in als je overgaat naar ZIN en hoe krijg je geld terug als je kind voor een dag of weekend naar huis gaat en daardoor minder zorg afneemt? Antwoord: Nee, de zorg wordt collectief ingekocht, maar wel op basis van de indicaties van de individuele bewoners. Er moet nog onderzocht worden, hoe we baten van informele zorg weer ten goede kunnen laten komen van de bewoners.
 3. Op dit moment worden alle besluiten genomen door het bestuur van de stichting. Hoe en vanaf wanneer worden de andere ouders meer betrokken bij de besluitvorming? Antwoord: Er wordt over nagedacht om op termijn een oudervereniging of een vergelijkbare rechtspersoon naast de stichting te plaatsen als een soort medezeggenschapsorgaan. Wanneer we hiermee starten moet nog vastgesteld worden. Het bestuur gaat zich (samen met Philadelphia) beraden hoe we tot die tijd de andere ouders meer kunnen betrekken in de besluitvorming.
 4. Kan er eerder en vaker informatie gedeeld worden? Antwoord: Het is de bedoeling om op korte termijn te starten met het regelmatig uitbrengen van een nieuwsbrief, daarnaast wordt informatie gedeeld met de werkgroepen.
 5. Wat is precies de visie van Philadelphia? Antwoord: In de intentieovereenkomst staat het volgende vermeld: ‘Philadelphia er vanuit een christelijke visie aan wil bijdragen dat mensen met een verstandelijke beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Kernwaarden van Philadelphia zijn: verantwoordelijkheid, passie, aandacht met plezier en professionaliteit. Philadelphia gaat uit van de mogelijkheden van iedere individuele cliënt als het gaat om zorg, wonen, werken, vrije tijd, dagbesteding en welzijn.’ 
 6. N.a.v. de presentatie van de werkgroep ‘Verbinding binnen’: De werkgroep maakt een belangrijk proces door. Hoe worden andere ouders, die niet in deze werkgroep zitten, ook in dit proces betrokken. Antwoord: Het proces ‘Verbinding binnen’ is voor alle bewoners, ouders/verzorgers, professional en vrijwilligers die betrokken zijn bij het Mooi Leven Huis van belang. Het bestuur gaat zich, ondersteund door de werkgroep en in samenwerking met Philadelphia, beraden op welke wijze hier invulling aan gegeven gaat worden.
 7. N.a.v. de presentatie van de werkgroep ‘Verbinding buiten’: Is er al contact gelegd met het blad ‘benn.’ in Bennekom? Antwoord: Ja, er is al contact met de hoofdredacteur Mark Hemmer. Zodra er een definitieve ‘Go’ is voor de locatie aan de Langhoven, zal er waarschijnlijk een artikel verschijnen in ‘benn.’.
 8. N.a.v. de presentatie van de werkgroep ‘Woonwereld’: Hebben jullie een minimum-eis voor het aantal m2 van de appartementen? Antwoord: Mede op basis van advies van Philadelphia, heeft de werkgroep een concept PvE opgesteld met daarin opgenomen alle benodigde ruimten en de gewenste afmetingen. Dit concept PvE vormt de basis voor de verdere ontwikkeling van het pand in samenspraak met de architect. Het is onze intentie om bij het verder ontwikkelen het ‘Het huis van Philadelphia’ concept te gebruiken. Via deze link is hierover meer informatie te vinden: https://www.philadelphia.nl/documents/10184/29969/Huis-van-Philadelphia/76f3e192-591e-444d-9799-71f098ba1c9a
 9. Waren alle bezochte locaties naar jullie eigen wens opgezet? Antwoord: De bezochte huizen, waren alle locaties van Philadelphia. Het ging er vooral om een beeld te krijgen wat er mogelijk, gewenst en noodzakelijk is. Het is voor ons niet bekend in welke mate bewoners en ouders betrokken zijn geweest bij de opzet van deze huizen.
 10. Is het mogelijk om correspondentie tussen de werkgroepen en het bestuur met alle ouders te delen? Antwoord: Zie antwoord op vraag 3 en 4.
 11. Als er groen licht is voor de grond aan de Langhoven en dit perceel voor het Mooi Leven Huis bestemd gaat worden, wanneer is het huis dan klaar? Antwoord: Zodra er een definitieve ‘Go’ is, gaan we er vanuit dat de voorbereiding en uitvoering van de bouw nog ongeveer een jaar in beslag neemt. Dit zou betekenen dat het Mooi Leven Huis medio 2019 opgeleverd kan worden.
 12. Wanneer beslis je definitief of je kind in het Mooi Leven Huis gaat wonen? Antwoord: Er is nog geen definitief moment hiervoor vastgesteld, op dit moment gaan we er van uit dat dit in principe tot het laatste moment nog mogelijk is. 
 13. Er zijn 24 appartementen en op dit moment 26 aanmeldingen, wat gebeurd er met de 2 extra aanmeldingen? Antwoord: Er is gestart met een wachtlijst, de positie op de wachtlijst wordt bepaald door de datum waarop een aanmeldingsformulier bij de Stichting binnen komt. Zodra een van de eerste 24 aanmeldingen afvalt, kan de eerste op de wachtlijst deze plaats innemen. Op dit moment is het nog lang niet zeker dat alle eerste 24 aanmeldingen, straks ook definitief de keuze maken om in het Mooi Leven Huis te gaan wonen. Er is dus op dit moment nog alle kans dat de personen die nu op de wachtlijst staan nog doorschuiven.
   

Het Mooi Leven Huis is weer een stapje dichterbij

6 oktober 2017

Mooi Leven gaat over leven en zorg. Daarom hebben de Stichting Mooi Leven Huis Ede en de Stichting Philadelphia Zorg, door het ondertekenen van de intentieverklaring op 5 oktober 2017, de intentie naar elkaar uitgesproken om samen met ouders, bewoners en professionals het Mooi Leven Huis in de Gemeente Ede te gaan realiseren. Dit is een huis voor 24 bewoners met een beperking. Op dit moment hebben wij daarvoor een locatie in Bennekom op het oog We zien dit beiden als een belangrijke stap vooruit, omdat zorgen voor mensen met een beperking vraagt om verbondenheid.

Vlnr: Geert Bos (Philadelphia), Jantien Sikkema en Mieke Hardeman (bestuursleden St. Mooi Leven Huis)

Werk aan de winkel!
Kick-off bijeenkomsten werkgroepen

5 mei 2017

Op de informatie-avond van 9 maart jl. heeft het bestuur van het Mooi Leven Huis Ede uitgesproken te verwachten snel met elkaar aan het werk te kunnen gaan. Welnu, het is zover! We gaan graag met u aan het werk voor het Mooi Leven Huis.

Tijdens de informatieavond hebben we al gewerkt in groepen. Hier willen we mee doorgaan. Daarom is voor werkgroepen gekozen. Daaraan kunt ook u deelnemen. De aftrap van de werkgroepen vindt op verschillende data plaats, zodat u de gelegenheid krijgt om meerdere (desnoods alle) bijeenkomsten te bezoeken.

Het gaat om de volgende werkgroepen:

Verbinding Binnen
De werkgroep Verbinding Binnen gaat zich bezig houden met o.a. de werving van bewoners, medewerkers en vrijwilligers. De aftrap van deze werkgroep vindt plaats op maandagavond 8 mei a.s..

Verbinding Buiten
Communicatie, web en andere social media en sponsoracties zijn de zaken waar de werkgroep Verbinding Buiten zich mee bezig gaat houden. Deze werkgroep zal zijn start beleven op donderdagavond 11 mei a.s..

Woonwereld
De werkgroep Woonwereld gaat zich buigen over de wensen voor de inrichting, de functionaliteiten van het huis, de wensen rondom het huis en de gezamenlijke (woon)ruimten. De aftrap van deze werkgroep zal zijn op maandagavond 15 mei a.s..

De locatie voor de kick-off bijeenkomsten is in Wageningen. U kunt zich opgeven via een mail: info@mooilevenhuisede.nl
U ontvangt dan een mail met het juiste adres. Aanvang bijeenkomsten: 20.00 uur.

Het programma voor alle avonden ziet er (ongeveer) als volgt uit:

 • Welkom
 • Aan het werk
 • Wat gaan we doen
 • Rol van bestuursleden Mooi Leven Huis in werkgroepen
 • Wie zitten er in deze werkgroep / wie trekt deze kar
 • Wie zitten er in deze werkgroep / wie trekt deze kar
 • Afsluiting

Pannenset Albert Hein

3 mei 2017

De afgelopen maanden had de AH een spaaractie voor pannensets. De AH in Bennekom had via Facebook nog een aanvullende actie en stelde een Pannenset beschikbaar voor iemand die hiervoor een goede bestemming had.

Angelique van de Kraats, de moeder van Nathalie, heeft direct een reactie geplaatst om deze pannenset te geven aan het Mooi Leven Huis. Ondanks de vele likes die zij op haar reactie heeft ontvangen, was er blijkbaar een nog betere bestemming. Helaas heeft het Mooi Leven Huis die set niet gekregen.

Ondersteund door vrienden en bekenden had Angelique echter al veel spaarkaarten gevuld. Hierdoor is het gelukt om uiteindelijk 1½ pannenset voor het Mooi Leven Huis bij elkaar te sparen. Een eerste aanzet voor de uitzet van het Mooi Leven Huis.

4e Informatieavond Mooi Leven Huis (Samen naar de volgende fase)

9 maart 2017

Op donderdagavond 9 maart is de 4e informatieavond over het Mooi Leven Huis georganiseerd. In het eerste deel van de avond werden de dertig aanwezigen geïnformeerd over de stand van zaken rondom de realisatie van het Mooi Leven Huis. Hierbij werd aandacht besteed aan de geplande locatie, het financieel plan, keuze voor de zorgaanbieder, aanmelding als bewoner en bredere ontwikkelingen rondom Mooi Leven.

De onderhandelingen van de projectontwikkelaar over de geplande locatie in Bennekom zitten in een afrondende fase. Helaas is er nog geen ‘witte rook’ dus kon het bestuur van de stichting Mooi Leven Huis Ede hierover nog geen definitief uitsluitsel geven. Het bestuur heeft wel duidelijk gemaakt dat zij enthousiast zijn over deze locatie vanwege de potentie om aansluiting te vinden in de omgeving.  Een ideale plek om het Mooi Leven tot een succes te maken. Het bestuur hoopt dat er snel duidelijkheid komt zodat we verder kunnen met het letterlijk bouwen en inrichten van het huis.

Als vervolg op het initieel projectplan is een financieel (bedrijfs) plan opgesteld. Het bestuur heeft op hoofdlijnen een toelichting gegeven op de inhoud. In het plan wordt aandacht besteed aan; verdeling verantwoordelijkheden, markt en marketing, investeringen, financiering en exploitatie.

Vervolgens is uitleg gegeven over de keuze van de zorgaanbieder. Het bestuur ziet zelfwerkgeverschap op dit moment niet als een reëele optie. Dit vanwege de extra activiteiten en risico’s die zelfwerkgeverschap met zich meebrengt. Bovendien zien we op dit moment een goede samenwerking met een zorgaanbieder als een basis om vertrouwen te geven aan kandidaat bewoners en hun familie. Na een periode van gesprekken met diverse kandidaten, heeft het bestuur unaniem gekozen voor Philadelphia als zorgaanbieder.

Om de komende tijd verder stappen te kunnen zetten, is het van belang dat we kunnen aantonen dat er voldoende belangstelling is voor het Mooi Leven Huis. Tijdens de informatieavond is uitleg gegeven over de aanmelding als serieuze belangstellende voor een woon- en leefplek in het Mooi Leven Huis. De aanmeldingen zijn een tastbare indicatie over de belangstelling voor het Mooi Leven Huis en geven het bestuur tevens meer inzicht in de zorg en ondersteuning die nodig is. Er is met nadruk gezegd dat het invullen van een aanmeldingsformulier nog geen enkele verplichting met zich meebrengt.

Als laatste werd aangegeven dat het Mooi Leven concept steeds meer bredere aandacht krijgt. Zo is de universiteit van Wageningen in samenwerking met die van Groningen gestart met het maken van een plan om onderzoek te doen naar het Mooi Leven concept in de praktijk. Het is de bedoeling dat naast het Mooi Leven Huis in de gemeente Ede, ook bij een locatie van Philadelphia in Almere en een aantal zorgboerderijen in Noord-Nederland de praktische invulling van Mooi Leven onderzocht gaat worden.

Na de koffiepauze zijn de aanwezigen in kleine groepjes aan de slag gegaan om te brainstormen over de wijze waarop we nu samen verder gaan in de volgende fase. Onder het motto, “waar liggen uw talenten en in welke werkgroep voelt u zich thuis?”, werd nagedacht over de activiteiten in de komende maanden. Ieder was vrij om een keuze te maken uit de volgende geplande werkgroepen: buitenwereld, inrichting, dagbesteding, verbinden en sponsoring. Het resultaat waren veel creatieve ideeën, die aan het eind van de avond door elk groepje werden gepresenteerd.

De succesvolle avond werd afgesloten met nog even napraten onder het genot van een hapje en een drankje.

Een zorg minder. Het fundament van het Mooi Leven Huis gaan we samen maken met Philadelphia. 

8 maart 2017

Het Mooi Leven Huis is weer een fase verder. We hebben de keuze gemaakt na een uitvoerig keuzeproces voor een zorgaanbieder. Als partners gaan we samen het Mooi Leven concept verder uitwerken. Een samenwerking tussen ouders en zorgprofessionals, naast elkaar en gelijkwaardig, het fundament voor een stabiele toekomst.

Maar we waren nooit zover gekomen als we niet vanaf de start de support hadden gehad van Triade, de zorgorganisaties uit Lelystad. Daarvoor onze dank.

Studenten CHE doen onderzoek naar dagbesteding op maat.

8 maart 2017

Studenten van de CHE presenteren resultaat onderzoek dagbesteding.

Op 14 december hebben een aantal 4e jaars studenten van de Christelijke Hoge School Ede de resultaten gepresenteerd van hun onderzoek naar dagbesteding in het Mooi Leven Huis. Het onderzoek is uitgevoerd dor Charlotte de Groot, Derk van de Steeg, Alice Pors, Lisanne van Harten, Gerben Bos en Iris Versprille.

De centrale vraag bij hun onderzoek was: “Hoe ziet een passend dagprogramma eruit dat recht doet aan de individuele behoeften en belangen van een samengestelde groep deelnemers (of: verschillende zorgzwaarte-pakketten)?

Als eerste hebben zij gekeken wat de literatuur zegt over de behoeften en belangen van een samengestelde groep deelnemers bij de invulling van dagbesteding. Hieruit kwam als eerste naar voren dat drie onderdelen van invloed zijn op zinvolle dagbesteding:

1.     Aansluiting bij de mogelijkheden en interesses;

2.     Draagt het bij aan de ontplooiing en ontwikkeling van zelfstandigheid en zelfredzaamheid;

3.     Draagt het bij aan integratie en deelname aan de samenleving.

Verder is aandacht besteed aan de theorie rondom sensoriek, geheugen, motoriek en activiteiten zoals spel, ontspanning en snoezelen. Voor de integratie in de samenleving komt uit de literatuur naar voren dat inclusie, zelfbepaling/zeggenschap en persoonlijke ondersteuning de drie belangrijke bouwstenen zijn. Ten slotte werd in het onderzoeksrapport opgemerkt dat in de literatuur een aantal belangrijke voordelen van een heterogene groepssamenstelling genoemd worden. Hierbij gaat het o.a. om een breder aanbod van activiteiten en betere sociale ontwikkeling.

De studenten hebben vervolgens de theorie getoetst in de praktijk en een bezoek gebracht aan een aantal dagbestedingslocaties. Bij Ruiter Actief in Barneveld hebben zij o.a. gezien dat deelnemers met een hoger niveau veel plezier halen uit het doen van activiteiten met deelnemers met een lager niveau. De interactie tussen de deelnemers wordt hierbij als zeer waardevol ervaren. De studenten constateren hierbij wel dat een individuele benadering in een samengestelde groep veel creativiteit vraagt van de begeleiders.

Als laatste deelvraag in het onderzoek hebben de studenten onderzocht wat het Mooi Leven Huis kan leren van de bestaande dagbestedingsgroepen. Zij noemen hier o.a. het belang van een goede visie en toepassing van methodieken. Door het inzetten van vrijwilligers en stagiaires kan extra capaciteit in de bezetting gerealiseerd worden. Bij de invulling van het programma zien zij verschillen tussen de beoordeelde locaties. Bij de een wordt gekozen voor een vast programma, bij anderen wordt binnen een standaard programma gekozen voor variatie in activiteiten en/of locaties.

Naast een aantal aanbevelingen in het onderzoeksrapport hebben de studenten een product aangeboden aan het Mooi Leven Huis. Dit zijn een aantal symbolische bouwstenen, in de vorm van kleurrijke dozen, om te komen tot een passend dagbestedinsprogramma. Elke bouwsteen is gevuld met een aantal tips, om het bestuur van de stichting Mooi Leven Huis Ede te prikkelen en voorbeelden vanuit de praktijk mee tegen.

Het bestuur van de stichting Mooi Leven Huis Ede is dankbaar voor de tijd en energie die de studenten hebben besteed ten behoeve van het Mooi Leven Huis. De resultaten van hun onderzoek bieden verschillende aanknopingspunten om straks te komen tot een uitdagende en zinvolle dagbesteding.

info@mooilevenhuisede.nl